Privacy Statement

Excelsior Alblasserdam hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Excelsior houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Alleen de persoonsgegevens bewaren die we nodig hebben. De gegevens die we van u hebben zijn door u verstrekt via het aanmeldingsformulier. Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot leden van het bestuur en leden van de Muziek- en Activiteitencommissie. Enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  Bij het ontbinden van het lidmaatschap zullen de persoonlijke gegevens maximaal 6 maanden bewaard blijven en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelen:
 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie omtrent activiteiten en leden van Excelsior Alblasserdam;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger via het aanmeldingsformulier;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • U recht geven op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

pdf documentDownload Privacy Statement

Logo Excelsior 11